Avståndet mellan kajen/bryggan och vattenlinjen avgör valet av längd. 3,5m stegen fungerar för höjder upp till 1,8m. Vid högre kajer än så krävs 4,5m stegen.
Category: Svenska

Monteringsskruv ingår endast till våra Livhanken stegar som monteras i flytbryggor. Övriga produkter har vi valt att inte skicka med monteringsskruv till då de monteras på så varierande typer av underlag.

Category: Svenska

På badstränder bör utrustningen placeras med högst 100m mellanrum. I tätorter och i hamnar bör utrustningen på land placeras med högst 200m mellanrum, bör minskas till 100m i områden där mycket människor vistas. Fasta stegar placeras med högst 50m mellanrum, bör minskas till 25m mellanrum i områden där mycket människor vistas.

Category: Svenska

SWEREF99TM är de koordinater som gäller nationellt för larmskyltar i Sverige.

Category: Svenska

Livbojarna bör kontrolleras regelbundet för skador och åverkan, detsamma gäller kastlinan. Dock rekommenderar Trygg-Hansa att livbojar som är tio år eller äldre byts ut, rekommendationen för kastlinorna är fem år. Både livbojarna och kastlinorna är märkta med tillverkningsår.

Category: Svenska

Under högsäsongen April-Augusti är det högtryck i fabriken och leveranstiden på livbojar med unika tryck ligger på 4-5 veckor. Övrig tid på året är leveranstiden 2-3 veckor. Trygg-Hansa livbojar utan unika tryck har vi oftast på lager för omgående leverans.

Category: Svenska

Skillnaden är att stegen som ingår i Livräddningspost för kaj är utrustad med flyttbara distanser som har till uppgift att hålla ut stegen från kajen/bryggan vid klättring.

Category: Svenska

LSO(Lagen om skydd mot olyckor) reglerar i vilken omfattning en anläggningsägare ska hålla med livräddningsutrustning. Läs mer om detta under rubriken ”Lagkrav” här på hemsidan.

Category: Svenska

Livräddningsutrustningen har en minst lika viktig funktion under vintern som under sommarmånaderna och ska därför sitta uppe året runt.

Category: Svenska

Vi erbjuder montering på plats, välkomna med er förfrågan.

Category: Svenska

Trygg-Hansa skänker livbojar till alla offentliga/publika vattennära miljöer som är tillgängliga för allmänheten.

Category: Svenska

En startkostnad på 120:- samt 60:-/efterföljande livboj tillkommer vid val av unikt tryck. Ex. Vid beställning av 10st livbojar med tryck ( 120+10×60=720kronor+moms )

Category: Svenska