MONTERING AV NYA LIVRÄDDNINGSPOSTER UTMED SVARTÅN I ÖREBRO!

På uppdrag av Örebro kommun har vi i veckan fortsatt utbytet av de gamla och slitna livräddningsposterna vid gång och cykelbanorna utmed Svartån. Här rör sig mycket människor alla tider på dygnet och livräddningsutrustningen har en mycket viktig förebyggande funktion att fylla. Det är en ynnest att som Örebro ha ett vattendrag som passerar genom stadens centrala delar, med de möjligheter till umgänge och rekreation som detta skapar. Föredömligt att som Örebro kommun då se till att säkra upp med livräddningsutrustning som finns tillgänglig för allmänheten om olyckan skulle vara framme.

Vi tackar kommunen för förtroendet och valet av oss som leverantör!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *