Inför vintern

Denna film illustrerar hur man med vår livräddningsutrustning kan göra livräddande insatser på bräckliga isar, utan att utsätta sig själv för direkt fara. Den visar också vikten av att livräddningsutrustningen finns på plats och är i ett gott skick, även vintertid.

Se alla produkter  Fler filmer

Våra produkter räddar liv

I Rescue Life 247-serien finner du livbojen och våra nya produkter; livräddningshaken, livräddningsstegen för livräddningsposten eller en kajstegskonsol för montering vid vatten. Vi har en mängd unika fästsystem i ett stort sortiment av kvalitetsprodukter som är enkla att montera.
Den gemensamma nämnaren är att produkterna skall rädda liv 24 timmar, 7 dagar i veckan.

Se alla produkter

Beställ livboj

Varje år räddar livbojen livet på minst tio personer i Sverige.

Varje liv är viktigt. Varje historia är viktig.

Fristad Plast, moderbolag till Rescue Life 247, har tillverkat Trygg-Hansas livbojar sedan 1976.

Beställ livboj