VILKA REGLER GÄLLER FÖR LIVRÄDDNINGSUTRUSTNING?

Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778), fastställer att ägare eller användare av byggnader eller andra faciliteter i rimlig utsträckning bör ha utrustning för att rädda liv. Den rimliga omfattningen beskrivs i SRVFS 2007:5, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd och kommentarer om räddningsutrustning vid hamnar, kajer, badplatser och liknande anläggningar nära vatten.

DOKUMENT

Nedan har vi samlat alla skrifter och dokument som du kan finna användbara när du överväger att utrusta din vattenfrontsanläggning med livräddningsutrustning. Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder också hjälp med riskanalyser på plats.