FLID Havnemesse i Vejle!

Som ytterligare ett led i vår stora satsning på den danska marknaden, deltog vi i veckan vid FLID:s årliga havnemesse i Vejle. FLID står för ”Foreningen af Lystbådehavne I Danmark” och är småbåtshamnarnas branschorganisation i Danmark. FLID har 281 båthamnar anslutna till sig med sammanlagt 44000 båtplatser runt om i Danmark.

Det blev en intensiv dag i med många besökare i vår monter som alla visade ett stort intresse för våra produkter. FLID har en certifiering ”SIKKER HAVN” som hamnarna kan ansöka om. Hamnen får då besök av en besiktningsman som kontrollerar hur hamnen lever upp till kraven gällande både fasta räddningsstegar, livräddningsposter samt brandsläckare. Denna certifiering är högintressant för hamnarna och gör att intresset för livräddningsutrustning är mycket stort.

Vi tackar FLID för en trevlig och väl genomförd mässa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *